by Ingen kommentarer

Vår avdeling i Stavanger har flyttet

Støperigaten 18 er nå gått over i historien!

Vår avdeling i Stavanger er nå flyttet til Forus i Stavanger.

Vår nye besøksadresse (også leveringsadresse) er offisielt f.o.m. 1. februar 2017:

Norsk Stål, Lagerveien 24, Forus, 4033 Stavanger Kart

Vår postadresse er uendret; Postboks 1614 – Kjelvene, 4093 Stavanger.

Avdelingen holder til i moderne kontorer, men med vesentlig mindre lagerhall og tomt.
Vi utfører saging og kapping av profiler, samt enkel deling av plater med gassbrenner

Er det behov for mer informasjon ta kontakt med Christer Olsen (92 89 86 99) eller
Edgar Lunde (91 39 54 49)

 

by Ingen kommentarer

Salg til privatpersoner

Norsk Stål selger ikke til privatpersoner. Har du behov for stål og metaller i mindre kvanta, ber vi deg henvende deg til byggevarekjeder, som er våre forhandlere.

 

by Ingen kommentarer

Norsk Stål og Leif Hübert Stål fusjonerer

Styrene i Norsk Stål AS (org.nr. 959493715) og Leif Hübert Stål AS (org.nr. 944017836) vedtok den 12. august å anbefale en fusjon mellom selskapene, hvor Norsk Stål AS er det overtakende selskap. Generalforsamlingene i de to selskapene vedtok den 21. august å gjennomføre fusjonen med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2015.
Hovedformålet med fusjonen er å etablere en forenklet selskapsstruktur i de to heleide datterselskapene av Leif Hübert AS (org.nr. 979173822)

Selskapet har en inngående åpningsbalanse på 735 mill. kroner, med en egenkapital på 310 mill. kroner, som gir en egenkapitalandel på 42 %. Totalomsetningen for det det nye selskapet ville ha vært kroner 1.800 mill. kroner i 2014. Totalt var det ansatt 326 personer i det fusjonerte selskapet ved utgangen av 2014.
Morten Danielsen fortsetter som adm.direktør for det fusjonerte selskapet Norsk Stål AS og tidligere adm. direktør for Leif Hübert Stål AS, Tom Hoffgaard Larsen vil være viseadm. direktør.
Endelig kommer navnet til sin fulle rett.

Norsk Stål:
Norsk eierskap
Med fokus på kvalitetskrav og forventet servicenivå i det norske marked.
Grossist innenfor stål- og metaller med representasjon fra Kristiansand i sør til Harstad i Nord med tilhørende fullsortiment produksjon for produktene.
I 2015 har det fusjonerte selskapet investert 50 mill. kroner i nytt produksjons- og lagringsutstyr hvor automatisk plukklager i Horten, nytt kappe/bøyesenter i Larvik og kantsliper for lange produkter i Søgne representerer hovedtyngden.